{{currentLanguage.flag}} {{currentLanguage.nativeLanguage}}
{{language.flag}} {{language.nativeLanguage}}
You completed all our surveys. We will notify to you when we have new surveys.
Something went wrong

{{limitMessage}}

Loading ...
{{currentSurvey.customs.thankYouContent.title}}
Content is auto-generated from survey results
{{displayPostMessageCountdown()}}
{{displayPostMessageDestination()}}
{{::displayThankYouTitle()}}
{{displayThankYouDescription("questionDescription01")}}
You have completed {{answeredQuestionCount}}/{{::totalQuestionInTheSurvey}} questions
This is branching conditional survey. The questions you receive will highly depend on the answers of previous questions.
{{calculateReceivedRewardInThankYouPage(answeredQuestionCount)}}
khaosat.me quiz
{{::displayThankYouTitle()}}
{{result.point}}/ {{result.total}}điểm

{{result.quizTitle}}

{{result.rangeTitle}}

{{renderQuizResultDescription(resultIndex,result.rangeDescription)}}

{{displayThankYouDescription("questionDescription02")}}
khaosat.me quiz

{{question.desc}}

{{::getQuizScore(answer.quiz)}}

{{::answer.desc}}

# {{$index + 1}}

{{getAnswerDescFromAnswerId(question, answer.answerId)}}

{{::getQuizScore(question.quizText)}}

Đáp án:hoặc{{::item.keyword}}

Bạn được {{::getQuizScore(question.quizText)}} điểm

{{::question.quiz.explain}}
Back to beginning
Edit content
NHẬN THƯỞNG TỪ KHAOSAT.ME
You have completed {{answeredQuestionCount}}/{{::totalQuestionInTheSurvey}} questions
This is branching conditional survey. The questions you receive will highly depend on the answers of previous questions.
{{calculateReceivedReward(answeredQuestionCount)}}
Nạp tiền điện thoại ngay (Topup)
Chúng tôi sẽ nạp tiền vào số điện thoại của bạn.
Khaosat.me cam kết sẽ bảo mật những thông tin này và không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.Nhấn vào đây để bỏ qua nhận thưởng!
Nạp tiền điện thoại (Topup)
Bạn hãy nhập số điện thoại vào ô bên dưới, ghi liền không khoảng cách. Ví dụ: 03755964668. Hệ thống sẽ tự động nạp tiền vào số điện thoại mà bạn cung cấp, thời gian nhà mạng xử lý khoảng 3 phút, xin vui lòng đợi.
Full name
Phone number{{phoneTopupError}}
Confirm
or hit ENTER

Sending ...

FINISH

CHECKSUM

{{::displayVisitCounter()}}
{{::displaySurveyTitle()}}
{{::displaySurveyDescription()}}
Your user profile must match the filter criteria of this survey in order to participate. Please take this mini test for evaluation first.
Your gender
Năm sinh của bạn
Where are you living?
Salary

{{stawellMediaPlayer.currentTimeInHHMMSS()}}

{{stawellMediaPlayer.totalTimeInHHMMSS()}}

Bạn phải sử dụng hết số điểm nàyTuyệt vời, hãy qua câu tiếp theoBạn đã sử dụng quá số điểm này
{{getSliderRemainValue(question)}}
{{displayQuestionDesc(question)}}
{{displayQuestionDescExtend(question)}}
{{renderRank(question, answer)}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
Click to choose
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}

{{getTextQuestionWarning(question)}}

Date

Month

Year

{{displaySliderQuestionDesc(question, slider)}}
{{slider.min | number:0}}
{{slider.value | number:0}}
{{slider.max | number:0}}
{{question.rating.range < 11 ? $index + 1 : $index}}
{{displayRatingLeftLabel(question)}}
{{displayRatingRightLabel(question)}}
Back
Back
ContinueComplete
or hit ENTER
Back to beginning
Edit content

Sending ...

{{getAskProfileMessage()}}
Full name (required)
Email (required)
Phone number (required)
Giới tính (required)
Năm sinh (required)
Nơi ở hiện tại (required)
Tình trạng hôn nhân (required)
Tuổi của con (required)
Thu nhập cá nhân (required)
{{info.key}} (required)
Complete
or hit ENTER
Lỗi: {{geoError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập vị trí của bạn hiện tại!
Đang xác định vị trí, vui lòng đợi...
Lỗi: {{microphoneError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập microphone của bạn hiện tại!
Đang truy cập microphone, vui lòng đợi...