{{currentLanguage.flag}} {{currentLanguage.nativeLanguage}}
{{language.flag}} {{language.nativeLanguage}}
Hết khảo sát! Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi có khảo sát mới.
Đã có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

{{limitMessage}}

Đang tải ...
{{currentSurvey.customs.thankYouContent.title}}
Nội dung được tạo tự động từ kết quả khảo sát
{{displayPostMessageCountdown()}}
{{displayPostMessageDestination()}}
Bạn đã hoàn thành {{answeredQuestionCount}}/{{::totalQuestionInTheSurvey}} câu hỏi
Đây là khảo sát tẻ nhánh, do câu hỏi bạn nhận được phụ thuộc vào lựa chọn của bạn ở những câu hỏi trước đó.
{{calculateReceivedRewardInThankYouPage(answeredQuestionCount)}}
khaosat.me quiz
{{::displayThankYouTitle()}}
{{result.point}}/ {{result.total}}điểm

{{result.quizTitle}}

{{result.rangeTitle}}

{{renderQuizResultDescription(resultIndex,result.rangeDescription)}}

Quay lại từ đầu
Chỉnh sửa nội dung
NHẬN THƯỞNG TỪ KHAOSAT.ME
Bạn đã hoàn thành {{answeredQuestionCount}}/{{::totalQuestionInTheSurvey}} câu hỏi
Đây là khảo sát tẻ nhánh, do câu hỏi bạn nhận được phụ thuộc vào lựa chọn của bạn ở những câu hỏi trước đó.
{{calculateReceivedReward(answeredQuestionCount)}}
Nạp tiền điện thoại (Topup)
Tiền sẽ được nạp tiền vào số điện thoại của bạn.
Khaosat.me cam kết bảo mật những thông tin này và không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.Nhấn vào đây để bỏ qua nhận thưởng!
Nạp tiền điện thoại (Topup)
Bạn hãy nhập số điện thoại vào ô bên dưới, ghi liền không khoảng cách. Ví dụ: 0837123232. Hệ thống sẽ tự động nạp tiền vào số điện thoại mà bạn cung cấp, thời gian nhà mạng xử lý khoảng 1 phút, xin vui lòng đợi.
Họ và tên
Số điện thoại{{phoneTopupError}}
Xác nhận
hoặc nhấn ENTER

{{systemLanguage('PROCESSING')}}

{{systemLanguage('SOMETHING_WENT_WRONG')}}

FINISH

CHECKSUM

{{::displayVisitCounter()}}
{{displaySurveyTitle()}}
{{displaySurveyDescription()}}
Để tham gia bạn phải là đúng đối tượng mà khảo sát này yêu cầu. Vui lòng thực hiện bài kiểm tra nhỏ sau để xác định đối tượng!
Giới tính của bạn
Năm sinh của bạn
Bạn đang ở đâu
Thu nhập cá nhân

{{displaySurveyPassword()}}

{{stawellMediaPlayer.currentTimeInHHMMSS()}}

{{stawellMediaPlayer.totalTimeInHHMMSS()}}

{{systemLanguage('SLIDER_POINT_UNDER')}}{{systemLanguage('SLIDER_POINT_FULL')}}{{systemLanguage('SLIDER_POINT_OVER')}}
{{getSliderRemainValue(question)}}
{{displayQuestionLabel(question)}}
{{displayQuestionDescExtend(question)}}
{{renderRank(question, answer)}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
{{systemLanguage('CLICK_TO_CHOOSE')}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}

{{getTextQuestionWarning(question)}}

{{systemLanguage('DATE')}}

{{systemLanguage('MONTH')}}

{{systemLanguage('YEAR')}}

{{systemLanguage('HOUR')}}

{{systemLanguage('MINUTE')}}

{{displaySliderQuestionDesc(question, slider)}}
{{slider.min | number:0}}
{{showSliderValue(slider)}}
{{slider.max | number:0}}
{{question.rating.range < 11 ? $index + 1 : $index}}
{{displayRatingLeftLabel(question)}}
{{displayRatingRightLabel(question)}}
{{systemLanguage('BACK')}}
{{systemLanguage('BACK')}}
{{systemLanguage('CONTINUE')}}{{systemLanguage('COMPLETE')}}
{{systemLanguage('OR_HIT_ENTER')}}
Quay lại từ đầu
Chỉnh sửa nội dung

{{systemLanguage('PROCESSING')}}

{{systemLanguage('SOMETHING_WENT_WRONG')}}
{{getAskProfileMessage()}}
{{systemLanguage('FULLNAME')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
Email ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('PHONE')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('GENDER')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('YEAR_OF_BIRTH')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('CURRENT_CITY')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('MARITAL_STATUS')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('CHILD_AGE')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('SALARY')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{info.key}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('COMPLETE')}}
{{systemLanguage('OR_HIT_ENTER')}}
Lỗi: {{geoError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập vị trí của bạn hiện tại!
Đang xác định vị trí, vui lòng đợi...
Lỗi: {{microphoneError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập microphone của bạn hiện tại!
Đang truy cập microphone, vui lòng đợi...