Bảng khảo sát và câu hỏi mập mờ vô nghĩa

Những người tạo ra bảng khảo sát rất hay mắc phải việc sử dụng những câu hỏi mập mờ để hỏi khách hàng. Vậy, thế nào là câu hỏi mập mờ? Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau đây:

Ví dụ

Gần đây bạn có đi xem phim không?
a. Có
b. Không

Giải quyết vấn đề

Đây được xem là kiểu câu hỏi mập mờ. Nếu như đặt những câu hỏi như trên, khách hàng sẽ không thể biết được gần đây là khi nào. Có người sẽ cho là 1 tuần, có người lại cho là vài ngày trước đây. Nếu gây ra hiểu nhầm như vậy thì kết quả khảo sát của bạn sẽ không đáng tin cậy vì các câu trả lời không cùng được sử dụng một thang đo.
———————
Vậy phải làm thế nào cho đúng? Thay vì hỏi những câu như trên, bạn hãy đặt câu hỏi những câu hỏi như:
2 tuần trước bạn có đi xem phim không?
a. Có
b. Không

Kết luận

Những câu hỏi càng cụ thể càng khiến cho người làm khảo sát dễ trả lời hơn vì họ sẽ hiểu rõ bạn muốn hỏi gì và họ sẽ phải trả lời như thế nào.

Chia sẽ kinh nghiệm khảo sát tại Nghệ thuật khảo sát

Link page khaosat.me để cập nhật các thông báo mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to Top
Shares