The next gen
của nghiên cứu thị trường
Automation - Big Data - AI

Khách hàng của Khaosat.me

Sản phẩm & Dịch vụ

Phần mềm khảo sát trực tuyến
khảo sát survey
Công cụ tạo khảo sát chuyên nghiệp. Hãy gây ấn tượng với khách hàng bằng bảng hỏi thật đẹp, việc này sẽ tăng tỉ lệ mở form đáng kể.
Tìm hiểu
Phần mềm khảo sát nhân viên
khảo sát survey
Mỗi nhân viên có 1 link truy cập riêng, tự động gửi nhắc nhở và nhân viên tham gia khảo sát không phải nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào
Tìm hiểu
Thay bạn tìm kiếm đáp viên
dịch vụ nghiên cứu thị trường
Bạn mệt mỏi khi năn nỉ người khác trả lời khảo sát? Chúng tôi sẽ thay bạn tìm kiếm đáp viên và đảm bảo chất lượng cũng như số lượng.
Bảng giá

Khảo sát online

Tính năng nổi bật

Khảo sát tẻ nhánh
Khảo sát tẻ nhánh sẽ giúp bạn tạo bảng khảo sát thông minh. Câu trả lời của đáp viên ở câu hỏi hiện tại sẽ quyết định câu hỏi tiếp theo sẽ là gì.
Tìm hiểu
Tuỳ biến giao diện
Tăng tỉ lệ tham gia trả lời khảo sát bằng việc thiết kế nên một trang khảo sát thật đẹp và đặc biệt. Khách hàng của bạn sẽ cảm thấy họ được tôn trọng khi được mời tham gia khảo sát.
Tìm hiểu
Công cụ phân tích
Giảm 90% thời gian thống kê và báo cáo bằng công cụ phân tích của khaosat.me. Với sự hỗ trợ của AI, bạn sẽ dễ dàng tìm ra insight từ dữ liệu khảo sát thu thập được.
Tìm hiểu
Thuật toán đánh giá độ trung thực
Làm sao để bạn có thể biết được dữ liệu thu thập được đáng tin cậy? Làm sao để thực hiện một khảo sát online nhưng vẫn chất lượng như tự mình phỏng vấn? Chúng tôi có giải pháp cho vấn đề của bạn.
Tìm hiểu

Kế hoạch phát triển

Dự định
Quiz
Cập nhật danh sách ngân hàng khi rút tiền
Đang thực hiện
Thêm ngôn ngữ tiếng Anh
Cho phép 3rd party tích hợp công cụ tạo khảo sát và xem báo cáo