Hướng dẫn tính năng TỰ ĐỘNG CHỌN CÁC CÂU TRẢ LỜI VÀ QUA CÂU TIẾP THEO

0
(0)

Đã bao giờ bảng khảo sát của bạn có logic như trong tình huống dưới đây?

1. Mô tả tình huống

Câu hỏi 1: Bạn hãy chọn các tiêu chí quan trọng khi cân nhắc lựa chọn 1 CV ứng tuyển phù hợp:

Câu hỏi 2: Trong đó, Bạn hãy chọn ra tối đa 3 tiêu chí quan trọng nhất:

Trong trường hợp này, bạn phải dùng đến tính năng là CARRY FORWARD CHOICES để lấy các lựa chọn ở câu 1 làm đáp án cho câu 2. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về tính năng này tại đây.

Tình huống ở đây là: Nếu như câu 1 chỉ chọn 2 câu trả lời thì tính năng CARRY FORWARD CHOICES sẽ lấy 2 câu trả lời này làm 2 đáp án ở câu 2. Tuy nhiên câu 2 lại yêu cầu chọn tối đa 3 tiêu chí thì phải có hơn 3 đáp án, điều này sẽ khiến người làm cảm thấy không hợp lý, như ví dụ dưới đây:

Nếu xảy ra tình huống như vậy vô tình sẽ làm cho bảng khảo sát thiếu tính chuyên nghiệp, không mạch lạc vì vậy Khaosat.me đã phát triển thêm tính năng TỰ ĐỘNG CHỌN CÁC CÂU TRẢ LỜI VÀ QUA CÂU TIẾP THEO.

2. Vậy cách thức hoạt động của tính năng này sẽ như thế nào?

Vẫn lấy ví dụ trên, khi bật tính năng Tự động chọn câu trả lời và qua câu tiếp theo thì nếu như ở câu 1 đáp viên chọn 3 đáp án trở xuống, thì ở câu 2 các đáp án sẽ mặc định được chọn hết và tự động chuyển qua câu tiếp theo. Còn nếu như ở câu 1, đáp viên chọn 4 câu trả lời trở lên thì câu 2 vẫn hiện ra bình thường để đáp viện chọn ra top 3 tiêu chí quan trọng nhất.

3. Cách thiết lập

Câu 1: Bạn hãy chọn các tiêu chí quan trọng khi cân nhắc lựa chọn 1 CV ứng tuyển phù hợp

Câu hỏi 2: Trong đó, Bạn hãy chọn ra tối đa 3 tiêu chí quan trọng nhất:

Do câu 2 sẽ lấy kết quả từ câu 1 để làm câu trả lời nên bạn cần thiết lập trước. Để thiết lập, bạn bật tính năng Carry Forward Choices lên, mục lấy câu trả lời từ câu hỏi bạn chọn câu 1 và Cách lấy câu trả lời chọn Lấy câu trả lời chọn từ câu trước.

Bước cuối cùng là bật tính năng Tự động chọn câu trả lời và qua câu tiếp theo lên. Tại đây bạn sẽ thấy một thanh kéo, vì câu hỏi yêu cầu chọn tối đa 3 tiêu chí nên thanh kéo là 3.

4. Video hướng dẫn tính năng TỰ ĐỘNG CHỌN CÁC CÂU TRẢ LỜI VÀ QUA CÂU TIẾP THEO

Để dễ hình dung hơn trong các bước thao tác, mời các bạn theo dõi video hướng dẫn tính năng TỰ ĐỘNG CHỌN CÁC CÂU TRẢ LỜI VÀ QUA CÂU TIẾP THEO dưới đây!

Tính năng Tự động chọn câu trả lời và qua câu tiếp theo là một tính năng mang tính đặc thù cho câu hỏi. Hy vọng bạn sẽ áp dụng được tính năng này vào những trường hợp tương tự như ví dụ để tạo ra một bảng câu hỏi chuyên nghiệp và mạch lạc hơn. Chúc bạn thành công!

Click để đánh giá bài viết!

Quay lại đầu trang