Giải thích các thông báo lỗi khi tạo khảo sát trên Khaosat.me

4.6
(11)

Khi tạo khảo sát trên khaosat.me, bạn sẽ không thể hoàn tất (bắt đầu khảo sát) được nếu bạn nhận được những dòng thông báo màu đỏ vì một số nội dung yêu cầu bị thiếu. Dưới đây sẽ là danh sách các lỗi tạo khảo sát và hướng dẫn để bạn sửa chúng.

1. Bạn chưa điền tiêu đề khảo sát ở Trang Bắt Đầu

Lỗi này là do bạn chưa điền tiêu đề khảo sát. Bạn hãy quay lại Trang Bắt Đầu và điền tiêu đề khảo sát như trong hình phía dưới.

chưa điền tiêu đề khảo sát

2. Lỗi tạo khảo sát nhưng chưa điền tiêu đề

Bạn sẽ nhận được dòng thông báo như “Câu hỏi 1 chưa điền tiêu đề”, việc bạn phải làm là quay lại câu hỏi 1 và điền tiêu đề cho nó.

cau hoi khao sat chua dien tieu de

3. Câu hỏi khảo sát chưa chọn loại câu hỏi

Bạn sẽ nhận được dòng thông báo như “Câu hỏi 2 chưa chọn loại câu hỏi”, lý do là bạn chưa chọn loại câu hỏi cho câu thứ 2 trong khảo sát của mình. Có 5 loại câu hỏi là Multiple Choice, Picture Choice, Multiple Choice Grid, Form và Slider. Bạn có thể tìm hiểu về 5 loại câu hỏi tại đây. Việc bạn phải làm là quay lại câu hỏi thứ 2 và chọn 1 trong 5 loại trên.

chưa chọn loại câu hỏi khảo sát

4. Chưa điền câu trả lời cho câu hỏi khảo sát

Việc bạn phải làm khi nhận được dạng thông báo trên là là quay lại câu hỏi thứ 3 trong bảng khảo sát và điền nội dung cho câu trả lời thứ 2 còn trống.

Chưa điền câu trả lời cho câu hỏi khảo sát

5. Câu hỏi khảo sát phải có tối thiểu 1 câu trả lời

Đối lỗi tạo khảo sát này, bạn sẽ nhận được dòng thông báo như “Câu hỏi 4 phải có tối thiểu 1 câu trả lời”. Lý do là câu hỏi 4 của bạn thuộc 1 trong 3 loại Multiple Choice, Picture Choice và Multiple Choice Grid. Đối với 3 loại này thì câu hỏi bắt buộc phải có ít nhất 1 câu trả lời, tức là 1 lựa chọn để người trả lời khảo sát có thể chọn được. Việc của bạn là quay lại câu hỏi thứ 4 và tạo thêm câu trả lời.

cau-hoi-khao-sat-phai-co-toi-thieu-mot-cau-tra-loi

6. Câu hỏi khảo sát phải có tối thiểu 1 thuộc tính chính

Bạn sẽ nhận được dòng thông báo như “Câu hỏi 5 phải có tối thiểu 1 thuộc tính chính”. Lý do câu hỏi 5 của bạn là kiểu Multiple Choice Grid, đây là kiểu câu hỏi như Matrix hay Table mà bạn thường thấy. Bạn sẽ có nhiều thuộc tính chính và nhiều thuộc tính phụ tương ứng với số cột và số dòng trong Matrix và Table. Việc bạn cần làm là quay lại câu hỏi thứ 5 và tạo thuộc tính chính như hình bên dưới.

Câu hỏi khảo sát phải có tối thiểu 1 thuộc tính chính

7. Thuộc tính chính thứ 1 của câu hỏi 5 chưa điền

Khi bạn đã tạo thuộc tính chính như lỗi số 6 ở trên, bạn phải điền nội dung cho nó.

khao-sat-thuoc-tinh-chinh-chua-dien

Chúc bạn thành công hơn với công việc của mình khi sử dụng khaosat.me!

Click để đánh giá bài viết!

Quay lại đầu trang