Khảo sát định tính là gì và cách áp dụng

4
(3)

khảo sát định tính

Trong nghiên cứu thị trường, có 2 loại khảo sát là Qualitative survey – khảo sát định tính và Quantitative survey – định lượng. Vậy Qualitative survey là gì?

1. Khảo sát định tính là gì?

Chúng ta thường dùng khảo sát định tính khi bạn chưa có đầy đủ những thông tin, cần lấy ý kiến trực tiếp từ khách hàng hay tham khảo ý kiến từ một số người xung quanh những lựa chọn cần thiết. Nghĩa là khi đó, chúng ta sẽ dùng những câu hỏi mở để khách hàng trả lời.

2. Trường hợp thường sử dụng

Bạn muốn làm khảo sát về vấn đề mua sắm online của khách hàng. Trong khi đó bạn chưa hiểu rõ về lĩnh vực này, bạn cần hỏi các câu hỏi mở để lấy thêm những thông tin để có cơ sở xây dựng một bài khảo sát hoàn chỉnh sát với hành vi thực tế. Như vậy, bạn có thể đặt những câu hỏi mở như:

1. Bạn đã mua sắm online mấy lần trong 3 tháng qua?
2. Trong ba lần mua sắm online gần đây, bạn đã dùng trang web nào nhiều nhất?

3. Lưu ý khi sử dụng

Chúng ta chỉ nên dùng những câu hỏi này để lấy ý kiến của một nhóm nhỏ đáp viên, chứ không nên dùng chúng đối với một số lượng lớn khách hàng cần khảo sát vì rất khó để có thể tổng hợp và thống kê kết quả và khách hàng của bạn không có nhiều thời gian để trả lời hết những câu hỏi mở mà bạn đưa ra. Do đó, khảo sát định tính mới chỉ là bước đầu tiên để bạn tiếp cận với khách hàng của mình mà thôi.

Click để đánh giá bài viết!

Quay lại đầu trang