Hướng dẫn áp dụng tính năng Jump Logic để tạo bảng khảo sát tẻ nhánh

5
(7)

Khảo sát tẻ nhánh là tính năng cho phép bạn thiết lập điều kiện để hiển thị câu hỏi tiếp theo sẽ là gì dựa trên câu trả lời của đáp viên ở câu hỏi hiện tại. Với khảo sát tẻ nhánh bạn có thể làm cho bảng khảo sát ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung cần hỏi, loại bỏ những dữ liệu nhiễu và tăng trải nghiệm người trả lời khảo sát. Sau đây là bài hướng dẫn áp dụng tính năng Jump Logic để thiết lập bảng câu hỏi khảo sát tẻ nhánhtừ dễ đến khó.

Nội dung bài viết

1. Mức độ khó 1: Bảng khảo sát có 1 điều kiện tẻ nhánh

1.1. Mẫu câu hỏi

Q1: Quý khách có hài lòng với chất lượng dịch vụ tại nhà hàng chúng tôi?

 • Hài lòng
 • Không hài lòng

Q2: Quý khách không hài lòng điểm gì ở nhà hàng chúng tôi? (Cho phép chọn nhiều câu trả lời)

 • Thái độ phục vụ của nhân viên
 • Món ăn
 • Giá
 • Không gian

Q3: Quý khách sẽ quay lại nhà hàng chúng tôi chứ?

 • Chắn chắn rồi
 • Tôi không biết nữa
 • Tôi không bao giờ quay lại đây

1.2. Điều kiện tẻ nhánh

 • Nếu khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ, không cần hỏi họ chưa hài lòng ở điểm gì
 • Nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ, hỏi khách hàng chưa hài lòng ở điểm gì

1.3. Sơ đồ hướng đi hành vi của đáp viên

Hướng dẫn thiết lập bảng khảo sát tẻ nhánh 1

1.4. Kết quả sau khi thiết lập xong

1.5. Hướng dẫn thao tác (Áp dụng Jump Logic)

Sau khi tạo bảng câu hỏi xong, bạn thêm điều kiện tẻ nhánh cho từng câu hỏi:

Bước 1: Chọn điều kiện tẻ nhánh ở Câu 1.

Bước 2: Thiết lập nếu Câu 1 chọn Hài Lòng thì nhảy tới Câu 3.

Giải thích: Bạn chỉ cần thiết lập điều kiện nhảy tới Câu 3. Đối với trường hợp người dùng chọn Không hài lòng sẽ hiển thị Câu 2, tuy nhiên trường hợp này bạn không cần thiết lập điều kiện vì mặc định hệ thống sẽ tự động chuyển qua câu tiếp theo là Câu 2 rồi.

2. Mức độ khó 2: Bảng khảo sát có nhiều điều kiện tẻ nhánh

2.1. Mẫu câu hỏi

Q1: Quý khách có hài lòng với chất lượng phục vụ tại nhà hàng chúng tôi?

 • Hài lòng
 • Không hài lòng

Q2: Quý khách hài lòng về điều gì nhất ở nhà hàng chúng tôi?

 • Nhân viên
 • Món ăn
 • Giá cả
 • Không gian

Q3: Quý khách chưa hài lòng ở điểm gì tại nhà hàng chúng tôi? (Cho phép chọn nhiều câu trả lời)

 • Nhân viên
 • Món ăn
 • Giá cả
 • Không gian

Q4: Quý khách sẽ giới thiệu bạn bè đến với nhà hàng chúng tôi chứ?

Rating 0 (Không giới thiệu) > 10 (Rất sẵn lòng)

Rating là dạng câu hỏi đánh giá mức độ.

2.2. Điều kiện tẻ nhánh

 • Nếu khách hàng hài lòng thì hỏi khách hài lòng về điều gì nhất
 • Nếu khách hàng không hài lòng thì hỏi khách hàng không hài lòng về điều gì để nhà hàng có thể cải thiện.

2.3. Sơ đồ hướng đi hành vi của đáp viên

Hướng dẫn thiết lập bảng khảo sát tẻ nhánh 2

2.4. Kết quả sau khi thiết lập xong

2.5. Hướng dẫn thao tác (Áp dụng Jump Logic)

Bước 1: Trường hợp đáp viên chọn “Hài lòng” ở câu 1 thì hệ thống sẽ tự động chuyển qua câu 2, sau khi trả lời câu 2 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 3 và nhảy tới câu 4.

Cách thiết lập điều kiện câu 2: Dù câu 2 chọn đáp án nào cũng nhảy tới câu 4.

Bước 2: Trường hợp đáp viên chọn “Không hài lòng” ở câu 1 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 2 và nhảy tới câu 3. Sau khi trả lời xong câu 3 tự động chuyển qua câu 4.

3. Mức độ khó 3: Bảng khảo sát có điều kiện gián tiếp

3.1. Mẫu câu hỏi

Q1: Quý khách có hài lòng với chất lượng phục vụ tại nhà hàng chúng tôi?

 • Hài lòng
 • Không hài lòng

Q2: Quý khách hài lòng về điều gì nhất ở nhà hàng chúng tôi?

Form – Kiểu văn bản (Câu hỏi dạng điền từ)

Q3: Quý khách chưa hài lòng ở điểm gì tại nhà hàng chúng tôi?

Form – Kiểu văn bản (Câu hỏi dạng điền từ)

Q4: Quý khách sẽ giới thiệu bạn bè đến với nhà hàng chúng tôi chứ?

Rating 0 (Không giới thiệu) > 10 (Rất sẵn lòng)

Rating là dạng câu hỏi đánh giá mức độ.

3.2. Điều kiện tẻ nhánh

 • Nếu khách hàng hài lòng thì hỏi khách hài lòng về điều gì nhất
 • Nếu khách hàng không hài lòng thì hỏi khách hàng không hài lòng về điều gì để nhà hàng có thể cải thiện

3.3. Sơ đồ hướng đi hành vi của đáp viên

Hướng dẫn thiết lập bảng khảo sát tẻ nhánh 3

3.4. Kết quả sau khi thiết lập xong

3.5. Hướng dẫn thao tác (Áp dụng Jump Logic)

Bước 1:Trường hợp đáp viên chọn “Hài lòng” ở câu 1 thì hệ thống sẽ tự động chuyển qua câu 2, sau khi trả lời câu 2 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 3 và nhảy tới câu 4.

Cách thiết lập điều kiện câu 2:Vì câu 2 là dạng Form-Kiểu văn bản, bạn sẽ không biết đáp viên điền gì nên không thể dùng đáp án câu 2 làm câu điều kiện được. Vì thế bạn hãy sử dụng điều kiện gián tiếp là: Câu 1 chọn “Hài lòng”.

Bước 2: Trường hợp đáp viên chọn “Không hài lòng” ở câu 1 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 2 và nhảy tới câu 3. Sau khi trả lời xong câu 3 hệ thống sẽ tự động chuyển qua câu 4.

4. Mức độ khó 4: Bảng khảo sát kết hợp điều kiện tẻ nhánh và điều kiện gián tiếp

4.1. Mẫu câu hỏi

Q1: Anh chị có con đang học cấp 1, 2 hoặc 3 không?

 • Không

Q2: Anh chị có đang cho con theo học tiếng Anh ở Trung tâm Anh Ngữ nào không?

 • Không

Q3: Anh chị đang cho con học tiếng Anh ở Trung tâm Anh Ngữ nào?

 • VUS
 • AMA
 • APAX
 • ILA
 • YOLA
 • Khác

Q4: Mức học phí anh chị một tháng cho con học Tiếng Anh tại Trung tâm Anh Ngữ là bao nhiêu?

Câu hỏi dạng Slider giá trị nhỏ nhất (min) là 500.000, lớn nhất (max) là 8.000.000, Bước nhảy (step) là 500.000

Q5: Trong 6 tháng tới anh chị có dự định cho con học Tiếng Anh tại Trung Tâm Anh Ngữ không?

 • Không

Q6: Anh chị dự định cho con học Tiếng Anh tại Trung tâm Anh Ngữ nào?

 • VUS
 • AMA
 • APAX
 • ILA
 • YOLA
 • Khác

Q7: Anh chị đang cho con học Tiếng Anh ở đâu?

Form – Kiểu văn bản (Dạng câu hỏi điền từ)

Q8: Thu nhập trung bình theo hộ gia đình của anh chị 1 tháng bao nhiêu?

 • Dưới 7,500,000 VNĐ
 • 7,500,001 – 12,000,000 VNĐ
 • 12,000,001 – 15,000,000 VNĐ
 • 15,000,001 – 23,500,000 VNĐ
 • 23,500,001 – 47,000,000 VNĐ
 • Trên 47,000,000 VNĐ

4.2. Điều kiện tẻ nhánh

 • Nếu phụ huynh không có con trong độ tuổi học từ cấp 1 đến cấp 3 thì ngưng khảo sát.
 • Nếu phụ huynh có con học Tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ thì hỏi phụ huynh con họ đang học ở trung tâm nào, mức học phí là bao nhiêu và thu nhập 1 tháng của hộ gia đình rồi kết thúc khảo sát.
 • Nếu phụ huynh không có con đang theo học ở trung tâm Anh ngữ thì hỏi phụ huynh trong 6 tháng tới có dự định cho con học tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ không.
 • Nếu phụ huynh có dự định cho con học tiếng Anh trong 6 tháng tới thì hỏi phụ huynh dự định cho con học tiếng Anh ở trung tâm nào và thu nhập của hộ gia đình bao nhiêu rồi kết thúc khảo sát.
 • Nếu phụ huynh không có dự định cho con học tiếng Anh trong 6 tháng tới thì hỏi phụ huynh đang cho con học tiếng Anh ở đâu và thu nhập của hộ gia đình bao nhiêu rồi kết thúc khảo sát.

4.3. Sơ đồ hướng đi hành vi của đáp viên

Hướng dẫn thiết lập bảng khảo sát tẻ nhánh 4

4.4. Kết quả sau khi thiết lập xong

4.5. Hướng dẫn thao tác (Áp dụng Jump Logic)

Bước 1: Nếu đáp viên chọn “Không” ở câu hỏi 1 thì kết thúc khảo sát.

Bước 2: Trường hợp đáp viên chọn “” ở câu 1 và “” ở câu 2 thì hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp qua câu 3 và câu 4. Sau khi trả lời xong câu 4 bạn thiết lập bỏ qua câu 5,6,7 và nhảy tới câu 8.

Cách thiết lập điều kiện câu 4: Vì câu 3 có sáu đáp án nên điều kiện sẽ rất dài, câu 4 ở dạng Slider nên không thể dùng làm điều kiện vì thế bạn hãy sử dụng điều kiện gián tiếp là: Câu 2 chọn “

Bước 3: Trường hợp đáp viên chọn “” ở câu 1 và “Không” ở câu 2 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 3, câu 4 và nhảy tới câu 5.

Nếu câu 5 chọn “Có” thì hệ thống sẽ tự động chuyển qua câu 6. Sau khi trả lời xong câu 6, bạn thiết lập bỏ qua câu 7 và nhảy tới câu 8.

Cách thiết lập điều kiện câu 6: Vì câu 6 có sáu đáp án nên nếu bạn lấy đáp án câu 6 làm điều kiện thì sẽ rất dài vì thế bạn hãy sử dụng điều kiện gián tiếp là: Câu 5 chọn ““.

Bước 4: Trường hợp đáp viên chọn “” ở câu 1 và “Không” ở câu 2 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 3,4 và nhảy tới câu 5 (trùng trường hợp 3 nên không cần thiết lập nữa)

Nếu câu 5 chọn “Không” thì bạn thiết lập bỏ qua câu 6 và nhảy tới câu 7. Sau khi trả lời câu 7 hệ thống sẽ tự động chuyển qua câu 8.

5. Mức độ khó 5: Bảng khảo sát kết hợp điều kiện tẻ nhánh và điều kiện gián tiếp nâng cao có quay lại câu trước

5.1. Mẫu câu hỏi

Q1: Anh chị có con đang học cấp 1, 2 hoặc 3 không?

 • Không

Q2: Anh chị có đang cho con theo học tiếng Anh ở Trung tâm Anh Ngữ nào không?

 • Không

Q3: Mục đích anh chị cho con học tiếng Anh ở trung tâm Anh Ngữ là gì?

 • Đi du học tự túc
 • Xin học bổng du học
 • Chuẩn bị cho học trường quốc tế (trong tương lai)
 • Nâng cao trình độ tiếng anh
 • Để không thua kém so với bạn bè (bạn bè học nên con phải học)
 • Khác

Q4: Anh chị đang cho con học tiếng Anh ở Trung tâm Anh Ngữ nào?

 • VUS
 • AMA
 • APAX
 • ILA
 • YOLA
 • Khác

Q5: Trong 6 tháng tới anh chị có dự định cho con học Tiếng Anh tại Trung Tâm Anh Ngữ không?

 • Không

Q6: Anh chị dự định cho con học Tiếng Anh ở đâu?

 • VUS
 • AMA
 • APAX
 • ILA
 • YOLA
 • Khác

Q7: Anh chị đang cho con học Tiếng Anh ở đâu?

For – Kiểu văn bản (Dạng câu hỏi điền từ)

Q8: Thu nhập trung bình theo hộ gia đình của anh chị 1 tháng bao nhiêu?

 • Dưới 7,500,000 VNĐ
 • 7,500,001 – 12,000,000 VNĐ
 • 12,000,001 – 15,000,000 VNĐ
 • 15,000,001 – 23,500,000 VNĐ
 • 23,500,001 – 47,000,000 VNĐ
 • Trên 47,000,000 VNĐ

5.2. Điều kiện tẻ nhánh

 • Nếu phụ huynh không có con trong độ tuổi học từ cấp 1 đến cấp 3 thì ngưng khảo sát.
 • Nếu phụ huynh có con học Tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ thì hỏi phụ huynh con họ mục đích cho con học tiếng Anh là gì, đang học ở trung tâm nào và thu nhập 1 tháng của hộ gia đình rồi kết thúc khảo sát.
 • Nếu phụ huynh không có con đang theo học ở trung tâm Anh ngữ thì hỏi phụ huynh trong 6 tháng tới có dự định cho con học tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ không.
 • Nếu phụ huynh có dự định cho con học tiếng Anh trong 6 tháng tới thì hỏi phụ huynh mục đích cho con học tiếng Anh là gì, dự định cho con học tiếng Anh ở trung tâm nào và thu nhập của hộ gia đình bao nhiêu rồi kết thúc khảo sát.
 • Nếu phụ huynh không có dự định cho con học tiếng Anh trong 6 tháng tới thì hỏi phụ huynh đang cho con học tiếng Anh ở đâu và thu nhập của hộ gia đình bao nhiêu rồi kết thúc khảo sát.

5.3. Sơ đồ hướng đi hành vi của đáp viên

Hướng dẫn thiết lập bảng khảo sát tẻ nhánh 5

5.4. Kết quả sau khi thiết lập xong

5.5. Hướng dẫn thao tác (Áp dụng Jump Logic)

Bước 1: Nếu đáp viên chọn “Không” ở câu hỏi 1 thì kết thúc khảo sát.

Bước 2: Trường hợp đáp viên chọn “” ở câu 1 và “” ở câu 2 thì hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp qua câu 3 và câu 4. Sau khi trả lời xong câu 4 bạn thiết lập bỏ qua câu 5,6,7 và nhảy tới câu 8.

Cách thiết lập điều kiện câu 4: Vì câu 3 và câu 4 mỗi câu có sáu đáp án nên sẽ rất dài do đó không thể dùng làm điều kiện, vì thế bạn hãy sử dụng điều kiện gián tiếp là: Câu 2 chọn ““.

Bước 3: Trường hợp đáp viên chọn “” ở câu 1 và “Không” ở câu 2 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 3,4 và nhảy tới câu 5.

Nếu câu 5 trả lời “” thì cho đáp viên quay lại câu 3.

Trong trường hợp này sau khi quay lại câu 3, bạn thiết lập bỏ qua câu 4, câu 5 và nhảy tới câu 6.

Thiết lập điều kiện cho câu 3: Vì ở trường hợp 2 sau khi trả lời bất kỳ đáp án nào ở câu 3 cũng sẽ nhảy qua câu 4 do đó ở trường hợp 3 không thể dùng đáp án ở câu 3 làm điều kiện. Vì thế bạn hãy sử dụng điều kiện gián tiếp là: Câu 5 chọn ““.

Bước 4: Trường hợp đáp viên chọn “” ở câu 1 và “Không” ở câu 2 thì bạn thiết lập bỏ qua câu 3,4 và nhảy tới câu 5 (trùng trường hợp 3 nên không cần thiết lập nữa).

Nếu câu 5 chọn “Không” thì bạn thiết lập bỏ qua câu 6 và nhảy tới câu 7. Sau khi trả lời câu 7 hệ thống sẽ tự động chuyển qua câu 8.

6. Mức độ khó 6: Tẻ nhánh ứng với đáp án đã chọn ở câu trước

6.1. Mẫu câu hỏi

Q1: Điều gì quý khách chưa hài lòng ở chúng tôi?

 • Nhân viên
 • Sản phẩm
 • Không gian/thiết kế của cửa hàng
 • Dịch vụ giao hàng
 • Bảo vệ/Bãi giữ xe

Q2: Điều gì làm Quý khách không hài lòng ở Nhân viên?

 • Thái độ trong quá trình hỗ trợ khách hàng
 • Thời gian xử lý yêu cầu
 • Giọng nói/Tốc độ nói
 • Khả năng giao tiếp tiếng Anh

Q3: Điều gì làm Quý khách không hài lòng ở Sản phẩm?

 • Sắp xếp khó nhìn
 • Thiếu bảng giá sản phẩm

Q4: Điều gì làm Quý khách không hài lòng ở Không gian/thiết kế?

 • Lối đi hẹp
 • Không đủ ánh sáng
 • Khó xác định khu vực sản phẩm cần tìm
 • Sàn nhà trơn/bẩn

Q5: Điều gì làm Quý khách không hài lòng ở Dịch vụ giao hàng?

 • Giao hàng không đúng giờ
 • Giao không đúng hàng
 • Shipper không thân thiện

Q6: Điều gì làm Quý khách không hài lòng ở Bảo vệ/Bãi giữ xe?

 • Bảo vệ không hỗ trợ khách sắp xếp/dắt xe
 • Bảo vệ không thân thiện
 • Xe không được xếp gọn gàng

Q7: Quý khách có sẵn lòng giới thiệu chúng tôi đến bạn bè hoặc người thân?

6.2. Điều kiện tẻ nhánh

 • Nếu khách hàng chọn chưa hài lòng về Nhân viên thì hỏi điều gì làm khách hàng chưa hài lòng về Nhân viên?
 • Nếu khách hàng tiếp tục chọn chưa hài lòng về Sản phẩm thì hỏi thêm điều gì làm khách hàng chưa hài lòng về Sản phẩm?
 • Nếu khách hàng tiếp tục chọn chưa hài lòng về Không gian/thiết kế của cửa hàng thì hỏi thêm điều gì làm khách hàng chưa hài lòng về Không gian/thiết kế của cửa hàng?
 • Nếu khách hàng tiếp tục chọn chưa hài lòng về Dịch vụ giao hàng thì hỏi thêm điều gì làm khách hàng chưa hài lòng về Dịch vụ giao hàng?
 • Nếu khách hàng tiếp tục chọn chưa hài lòng về Bảo vệ/Bãi giữ xe thì hỏi thêm điều gì làm khách hàng chưa hài lòng về Bảo vệ/Bãi giữ xe?

6.3. Sơ đồ hướng đi hành vi của đáp viên

Hướng dẫn thiết lập bảng khảo sát tẻ nhánh 6

6.4. Kết quả sau khi thiết lập xong

6.5. Hướng dẫn thao tác (Áp dụng Jump Logic)

Thiết lập cho câu 1:

 • Nếu khách hàng không hài lòng về Nhân viên thì chuyển qua câu 2: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Nhân viên?
 • Nếu khách hàng không hài lòng về Sản phẩm thì nhảy tới câu 3: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Sản phẩm?
 • Nếu khách hàng không hài lòng về Không gian/thiết kế của cửa hàng thì nhảy tới câu 4: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Không gian/thiết kế của cửa hàng?
 • Nếu khách hàng không hài lòng về Dịch vụ giao hàng thì nhảy tới câu 5: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Dịch vụ giao hàng?
 • Nếu khách hàng không hài lòng về Bảo vệ/Bãi giữ xe thì nhảy tới câu 6: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Bảo vệ/Bãi giữ xe?
khảo sát tẻ nhánh lv6-hình 1

Thiết lập cho câu 2:

Từ câu 2 tới câu 6 bạn cần lưu ý cách hệ thống vận hành, cụ thể như sau:

Sau khi trả lời xong câu 2 thì hệ thống sẽ kiểm tra lại xem câu 1 đáp viên có còn chọn đáp án nào ngoài Nhân viên hay không?

 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Sản phẩm thì hỏi tiếp câu 3: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Sản phẩm?
 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Không gian/thiết kế của cửa hàng thì hỏi tiếp câu 4: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Không gian/thiết kế của cửa hàng?
 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Dịch vụ giao hàng thì hỏi tiếp câu 5: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Dịch vụ giao hàng?
 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Bảo vệ/Bãi giữ xe thì hỏi tiếp câu 6: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Bảo vệ/Bãi giữ xe?
khảo sát tẻ nhánh lv6_hình 2
 • Ngược lại, nếu sau khi trả lời xong câu 2 hệ thống kiểm tra lại câu 1 mà đáp viên không còn chọn đáp án nào ngoài Nhân viên thì nhảy qua câu 7.
khảo sát tẻ nhánh lv6_hình 3

Thiết lập cho câu 3:

Sau khi trả lời xong câu 3 thì hệ thống sẽ kiểm tra lại xem câu 1 đáp viên có còn chọn đáp án nào ngoài Sản phẩm hay không?

 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Không gian/thiết kế của cửa hàng thì hỏi tiếp câu 4: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Không gian/thiết kế của cửa hàng?
 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Dịch vụ giao hàng thì hỏi tiếp câu 5: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Dịch vụ giao hàng?
 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Bảo vệ/Bãi giữ xe thì hỏi tiếp câu 6: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Bảo vệ/Bãi giữ xe?
khảo sát tẻ nhánh lv6_hình 4
 • Ngược lại, nếu sau khi trả lời xong câu 3 hệ thống kiểm tra lại câu 1 mà đáp viên không còn chọn đáp án nào ngoài Sản phẩm thì nhảy qua câu 7.
khảo sát tẻ nhánh lv6_hình 5

Thiết lập cho câu 4:

Sau khi trả lời xong câu 4 thì hệ thống sẽ kiểm tra lại câu 1 xem đáp viên có còn chọn đáp án nào ngoài Không gian/thiết kế của cửa hàng hay không?

 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Dịch vụ giao hàng thì hỏi tiếp câu 5: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Dịch vụ giao hàng?
 • Nếu ở câu 2 đáp viên còn chọn Bảo vệ/Bãi giữ xe thì hỏi tiếp câu 6: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Bảo vệ/Bãi giữ xe?
khảo sát tẻ nhánh lv6_hình 6
 • Ngược lại, nếu sau khi trả lời xong câu 4 hệ thống kiểm tra lại câu 1 mà đáp viên không còn chọn đáp án nào ngoài Không gian/thiết kế của cửa hàng thì nhảy qua câu 7.
khảo sát tẻ nhánh lv6_hình 7

Thiết lập cho câu 5:

Sau khi trả lời xong câu 5 thì hệ thống sẽ kiểm tra lại câu 1 xem đáp viên có còn chọn đáp án nào ngoài Dịch vụ giao hàng hay không?

 • Nếu ở câu 1 đáp viên còn chọn Bảo vệ/Bãi giữ xe thì hỏi tiếp câu 6: Điều gì làm quý khách không hài lòng ở Bảo vệ/Bãi giữ xe?
 • Ngược lại, nếu sau khi trả lời xong câu 5 hệ thống kiểm tra lại câu 1 mà đáp viên không còn chọn đáp án nào ngoài Không gian/thiết kế của cửa hàng thì nhảy qua câu 7.
khảo sát tẻ nhánh lv6_hình 8

Thiết lập cho câu 6: Câu 6 không cần đặt điều kiện vì sau khi trả lời câu 6 thì sẽ chuyển tới câu 7 và kết thúc.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tính năng Display Logic để thiết lập điều kiện tẻ nhanh LV6 đơn giản hơn.

7. Lưu ý: Tính năng cho phép trả lời lại sau khi làm xong khảo sát

Để dễ dàng trong việc kiểm tra thì bạn hãy bật tính năng ĐƯỢC TRẢ LỜI NHIỀU LẦN tại Trang kết thúc.

Bài hướng dẫn khảo sát tẻ nhánh của khaosat.me đến đây là hoàn tất. Chúc các bạn thành công!

Click để đánh giá bài viết!

Quay lại đầu trang